Improve the visual landscape of the city

 

 

 

 

 

 

Cafe Brunnsparken

 

Designen av det här caféet är en återspegling av områdets historia och förstärker parkens identitet som, förutom att möta medborgarnas behov, är lämplig för omgivningens rörlighet och liv och kommer att ha förmågan att hålla jämna steg med tillväxt och utveckling av stadsrummet runt den.

Designen av Brunnsparken, har användt brutna och lutande linjer för att skapa kopplingar mellan olika delar av parken. och man kan se dessa linjer i utformingen av rymdelement som är i harmoni med regionens identitet.

Platsanalys

I anslutning till vattenkanalen finns en historisk miljö som alltid har förändrats och utvecklats över tid, samt Läget av denna byggnaden inte bara är i en intensiv offentilg plats (brunnsparken), utan också ligger mellan två huvudpunkter; Johanna statyn och Grand Hotell Palace på var sidan. Så det stämmer att denna kaféet ska lysa som en pärla men samtidigt ska vara ödmjuk framaför dessa viktiga historiska byggnader runt den.

För att hitta den bästa positionen för att placera 25 meter användes tekniken att undersöka förbipasserandes rörelsemönster.

Stegform är en av de viktiga punkterna som ingår i denna designen. Den här formen passar med rörelse begrepp. Brunnsparken är en intensiv plats där tusentals människor reser under dagen. Så med användning av stegform från huvudaxeln, omvandlas byggnaden från en barriär till en attraktiv punkt som matchar med mönstret och skapar möjlighet att byggnaden får mer mänsklig skala och ger variation av utrymme för olika smaker.  Sittplatserna utanför är till för att avnjuta det härliga vädret och likaså inne i byggnaden för att dricka en varm kopp kaffe i det kalla vädret  skapa glada stunder och minnen. 

Användningen av brutna linjer och rytmisk upprepning i scenen, som är som en härlig dans kring Såningskvinnan, har varit i harmoni med kanalvattnets rörelse och fordonens rörelse runt det, och har gjort det möjligt att skapa en melodi som passar sammanhanget.

 

Utformningen av fyra olika fasader på kaféets fyra sidor, bildar en miljö av rymdvariation och stämningar som skapar ett ikoniskt café i hjärtat av Göteborg.

FOLLOW US

Contact us

    Adress: Åvägen 24, 42151, Göteborg.
    Mobile: 0046-763040179
    Mobile: 0046-793354006

Useful links