Improve the visual landscape of the city

Jämförelse av fasadmaterial med betoning på hållbarhetsperspektiv

 

Idag står Sveriges byggsektor för 40 procent av Sveriges material- och energiförbrukning, det är därför viktigt att samhället planerar för en hållbar framtid. Under tiden indikerar byggnadens fasad, som är en av byggnadens huvudkomponenter och valet av lämpliga material för den, inte bara konstruktionens kvalitet utan också som en yta som har mest kontakt med miljöfaktorer och på sikt lider av försämring och kvalitetsförlust. Det kan vara mycket viktigt.

Därför studeras fasadkonstruktionsmaterial i sex huvudkategorier av trä, tegel, gips, glas, komposit och keramik i denna forskning, som beställts av Konsumentverket, och styrkor och svagheter hos varje De undersöks. Syftet med denna studie är att ge kunderna en överblick över skillnaderna mellan olika byggnadsfasadmaterial och att kunna tänka på ett hållbart perspektiv istället för ett ekonomiskt. Med andra ord hänvisar denna forskning inte direkt till kostnader. Snarare försöker den ändra läsarens perspektiv för att tänka på andra kvalitativa faktorer.

Baserat på forskning fann man att träpaneler är det bästa valet av fasadbeklädnad när det gäller hållbarhet samt ekonomisk synvinkel. Men det finns mycket potential att genomföra en rik forskning, till exempel kan material undersökas utifrån mängden av miljöföroreningar i produktionsprocessen eller baserat på produktens livslängd under samma klimatförhållanden.  Baserat på informationen rekommenderar den här rapporten att välja trä material som den bästa alternativ för byggnadsfasad.

Trä

Trä är dagens enda förnybara byggmaterial och har de äldsta traditionerna i Sverige [2]. Trä är ett vackert material som ger stora valmöjligheter med många mönster och träfärger och skapa fasadens utseende vackert och annorlunda ut. Nya tekniken utvecklats i en riktning som gör att trä kan motstå olika väderförhållanden, och därför har de tidigare rädslan för användningen av trä i fasaddesign till stor del lösts. Trots allt detta skiljer sig underhållet av en träfasad från många andra material. Till exempel, fasader av trä behöver särskilt underhåll och måste skyddas med lämpligt beläggningsmaterial mot yttre faktorer som kommer att behöva bevaras över tiden. Trä kan enkelt användas i form av färdiga paneler i konstruktionen, vilket ökar hastigheten och renheten i arbetet. Men den ska tvättas och målas om cirka var 10-15 år beroende på färg och läge.[3]

 

Termoträ

”Värmebehandlat trä, ’ThermoWood’, är ett miljövänligt alternativ till tryckimpregnerat virke. Värmebehandlingen ger positiva effekter så som motståndskraft mot röta och svamp, ökad form stabilitet, minskad sprickbildning och förbättrad isolerings förmåga”[4].Det mest lämpliga alternativet för denna fasad är villor. Förutom alla fördelarna med värmeträ kan vi nämna dess mycket höga pris.

 

Tegel

“Tegel är ett av de viktigaste materialen som används för byggande av byggnader”[5]. Det ger ditt hus flera hundra års livslängd så länge, vid behov, reparerar murbruket.Tegelfasaden är i stort sett underhållsfri, det enda man vanligen behöver reparera är fogsläpp och eventuellt skadat tegel.[3]

Men miljöbördan som uppstår genom driften av en tegelindustri beror främst till luftutsläpp från fossila bränslen.där för att energiförbrukningen till produktionssystemet är el, diesel och fast bränsle (Pet-Coke) [3].  Men nu för tiden tegelsten är en av miljövänliga material som några företag som Meridian ™ Brick-produkters hållbarhet eliminerar ytterligare tillverkningsenergi som krävs för ersättningsprodukter.De utnyttjar av solkvaliteter och termiska egenskaper för uppvärmning och kylning.

 

Puts

Puts, en klibbig komposition (som kalk eller gips, vatten och sand) som härdar vid torkning och används för att belägga väggar, tak och skiljeväggar.Puts används ofta i södra Sverige och ger huset ett pampigt uttryck, men det är viktigt att du väljer rätt konstruktion och en erfaren entreprenör eftersom du kan få fuktproblem annars. [3]

Det finns då två olika konstruktionstyper att välja mellan: puts på cellplast och trästomme och puts på leca eller annat stenmaterial, där det senare är att föredra ur risksynpunkt medan det förstnämnda är något billigare att bygga. Den som bygger ett putsat hus korrekt får dock ett robust hus med en pampig karaktär.

Glass

Tidigare rädslan för energiförluster i glasfasader var mycket hög och därför  föredrog de att använda hårt fast material, men idag med teknikens framsteg och uppfinningen av dubbelglas och trippelglas som har värmeisolering ,är det möjligt att använda glasfasaden med tillförsikt. [6]

Glasfasader kräver vanligtvis ett ramverk som omsluter glaspaneler. För att din glasfasad ska kunna utföras vackert är det bättre att vara uppmärksam på strukturen som stöder byggnaden innan man designar byggnaden. när detta material används i stor utsträckning, isolering, motståndskraft mot brott och förebyggande av skadliga strålar är tre viktiga punkter. Tillexempel implementering av dubbelglasat isolerglas ökar energiförbrukningen för uppvärmning jämfört med tredubbelt glas som visas i den här tabellen. Var uppmärksamhet att klimat och miljö förutsättningar har stor påverkan på denna siffrorna [6].

Komposit

Komposit är bland de nya byggmaterialen som har hittat många applikationer. Kompositfasader har en kropp av polyeten som är täckt med aluminiumskikt. Många fasader särskilt kontors- och kommersiella komplex, är i form av metallplåt som kan öka byggnadens skönhet och charm.

Duktilitet, variation i färg, och arbetshastighet är viktigaste anledning att många arkitekter föredrar att arbeta med kompositer. Kompositfasader har också mycket god hållfasthet och är motståndskraftiga mot ljud- och värmepassage. Dock kompositark har egna nackdelar också. Tillexempel de är inte brandsäker och det är svårt att återvinna dem på grund av den heterogena hybridstrukturen. [7]

Keramisk

Keramiska fasader är kända för sin hållbarhet, väderbeständighet, långvariga karaktär och för att vara ett miljövänligt alternativ som fasadbeklädnad.

Användningen av keramiska fasader har många tillämpningar inom arkitekturområdet, porslinskeramik är en delmängd av keramiska plattor som inte är mer motståndskraftiga mot andra plattor. Keramisk fasad är en av de torra fasaderna och kan användas för fasader för bostadshus, kontor eller kommersiella byggnader. Keramik material är en miljövänligt material. och i gämför med Glas, aluminiumlegering och sten har de bästa resultaten under roduktionsperioden, är en återvunnen resurs och kan tillverkas med byggavfall.Dessutom keramiks ytstruktur gör det enkelt att måla i en imitation av marmor eller metall. [8]

Fasadkeramik

3D FASADKERAMIK är en av fyra olika typer av keramiksättning på fasaden. 3D Fasadkeramik ger fasaden ett intressant och eget 3D uttryck.

  • Horisontell eller vertikal montering.
  • Stort färgprogram.
  • Skyddar fasaden mot sol.
  • Ger visst insynsskydd.

Oglaserade och glaserade ytor. [9]

FOLLOW US

Contact us

    Adress: Åvägen 24, 42151, Göteborg.
    Mobile: 0046-763040179
    Mobile: 0046-793354006

Useful links